Mavefornemmelsen

 

MAVEFORNEMMELSEN

Lyt til din mavefornemmelse (Udsnit fra “Elsk dine grænser” )

Når du har mærket mavefornemmelsen, at du skal sige nej, skal du lytte til det. Det er dit indre, meget fine kompas og barometer, som vejleder dig. Du har lige (fra din krop) fået at vide, at det er bedst for DIG, at sige nej/fra. Måske ikke for den anden, men du har først og fremmest ansvaret for dig selv.
Hvis det er for svært for dig at tro på, at du først og fremmest skal varetage dine egne interesser, så husk på, hvordan du får det, efter du har sagt ja, til noget du i virkelig havde brug for at sige nej til.
Du bliver måske vred på den anden, og syntes hun tager din hjælp for givet. Eller måske bruger du energi på at ærgre dig over, at du nu får mindre tid og energi til det du skulle have gjort for dig selv, i stedet for dette.
Tanker som disse er skadelige for dig, og den negative energi som tankerne genererer, påvirker dit forhold til den person du ikke fik sat grænsen for. I negativ retning.

DIN VISE KROP

Din krop fortæller dig hvor dine grænser er. Også når du ikke lytter.
Der kan være forskellig grunde til at du ikke lytter til kroppen, eller ikke kan høre, når du forsøger.
Du har måske fået dine grænser overskredet da du var barn, og på den måde fået dine grænser beskadiget. måske er det derfor svært at mærke hvad kroppen fortæller dig.
Måske er dine rollemodeller – forældre – selv grænseløse og har derfor ikke kunnet vise dig deres grænser.
Måske har dine forældre ikke haft tilstrækkelig forældreevne og viden til at lære dig, at grænser er sunde.

SUNDE GRÆNSER GIVER TRYGHED

Det sunde barn har lært grænser af sine forældre. Forældrene har været konsekvente med et nej, og givet konsekvenser når barnet forsøgte at overskride grænsen. Den erfaring giver tryghed og sikkerhed på egne grænser.

Uanset hvad årsagen er til, at du ikke har lært at lytte til kroppen, når den fortæller dig, at en grænse er nået, er det aldrig for sent at genoprette det.
Du kan lære at lytte til din krop på mange forskellige måder og det kan du læse om i de næste afsnit.

Des bedre kontakt du har med din krop, des bedre vil du være til at høre hvad den fortæller dig.