Traumeforløsning

EMTR
EMTR er forkortelsen af EMTR – Eye Movement Trauma Release.

DETTE ER UHYRE VIGTIGT FOR MIG:
DU BEHØVER IKKE FORTÆLLE DETALJER OG GENOPLEVE DINE TRAUMER. DU BLIVER IKKE RE-TRAUMATISERET.

EMTR er en smertefri terapiform, som kan forløse stress og -traumerelaterede lidelser som PTSD, senfølger efter overfald, overgreb, trafikulykker og lignende. Metoden kan også afhjælpe angst, panikangst, og depression.
Via guidede øjenbevægelser, som kan minde om dem kroppen selv udfører under REM-søvnen bliver blokeringer opløst og de traumatiske erindringer/erfaringer forløst og sluppet.
Du kan slippe fortiden og du bliver hjulpet i forbindelse med din essens. Alle dine stærke sider, din tryghed og tillid, dine personlige ressourcer kommer i spil, og bliver den du fremover kan trække på og identificere dig med.

Peter Levin
En nænsom metode med vægt på at undgå re-traumatisering, og som nænsomt skaber forbindelse mellem dit traumeområde og dine ressourcer. Du øger din stress-tolerance og kan slippe den store følsomhed du har haft.

 

Deep Peat er en forkortelse af Primal energi Activation and transcendence
Deep Peat er en transformerende behandling, som bearbejder polariteter.
Ved hjælp af DP kan du frigøre dig fra mønstre, skyggesider, traumer, barrierer, projektioner, usunde overbevisninger og blokeringer. Deep Peat neutraliserer polariteter. Positive såvel som negative værdier nulstilles. Forskellen mellem fortid og fremtid bliver neutraliseret.

Eks. på Polariteter:
Kærlighed      –      Frihed
Liv      –      Død
Bevidst      –      Ubevidst
Nutid      –      Fremtid
Materialisme      –      Spiritualitet

Vi kan sammen vælge den for der passer bedst til dig.
Men EMTR er den jeg har størst succes med, vurderet på både resultater og klienternes tilfredshed.