Traumeforløsning

Hvis du går rundt med angst, PTSD, kaotiske følelser, lavt selvværd, tilbagevendende problemer med at være social, depression, tvangsforestillinger, spiseforstyrrelser, trang til selvskade m.m., er det sandsynligt at du bærer på traumer.
Traumer kan forløses. Forløsning af disse traumer kan sætte dig fri af de symptomer jeg lige har nævnt.
Gamle traumer kan også få en til at reagere ude af proportioner, sådan at man bliver meget, og hurtig vred, og har svært ved at kontrollere sin vrede.
Det kan skyldes, at dine gamle traumer udløses af nye hændelser, som trigger de gamle traumer.
Du kan også være præget af at have svært ved bare at sidde stille og slappe af, og er i stedet hele tiden i aktivitet og har behov for at præstere. At vise og bevise dig selv over for andre.

 

Der findes mange forskellige metoder til at forløse traumer, og jeg har lært 4 forskellige af dem.
Jeg foretrækker og anbefaler EMTR, da det er skånsomt, hurtigt og effektivt og vil ikke re-traumatisere dig.

 

EMTR
EMTR er forkortelsen af EMTR – Eye Movement Trauma Release.

EMTR er en smertefri terapiform, som kan forløse stress og -traumerelaterede lidelser som PTSD, senfølger efter overfald, overgreb, trafikulykker og lignende. Metoden kan også afhjælpe angst, panikangst, og depression.
Via guidede øjenbevægelser, som kan minde om dem kroppen selv udfører under REM-søvnen, bliver blokeringer opløst og de traumatiske erindringer/erfaringer forløst og sluppet.
Du kan slippe fortiden og du bliver hjulpet i forbindelse med din essens. Alle dine stærke sider, din tryghed og tillid, dine personlige ressourcer kommer i spil, og bliver den du fremover kan trække på og identificere dig med.
Du mærker omgående bagefter en større ro i kroppen og følelserne.

Hvis du bærer på traumer er din adfærd sikkert forandret fra før traumerne opstod. Hvis din traumatisering stammer fra din tidlige barndom, vil du også bl.a. have tilknytningsproblemer.
Viktor Frankl:
Det er helt normalt, at have en unormal reaktion på en unormal situation.

At være traumatiseret medfører bl.a. at du:

 • mangler tillid til dine medmennesker
 • er nervøs over for ting, som der rationelt ikke er grund til at være nervøs over for
 • er/har angst, er utryg og sover dårligt uden rationel grund
 • overreagerer på ting i forhold til dine omgivelser
 • kan ikke finde de rigtige proportioner
 • kan ikke sætte grænser for andre
 • har lavt selvværd
 • er meget hjælpsom og ønsker at tilpasse dig omgivelserne, selv om det måske ikke er godt for dig
 • er mere opmærksom på andres behov, end dine egne
 • lader dig presse, fordi du ikke har overskud til at stå op for dig selv
 • oplever for ofte dig selv i offerrollen
 • har svært ved at være rummelig over for besværlige mennesker
 • har svært ved at forstå de usagte, sociale koder
 • forsøger at være kontrolleret, selv om du ofte mister din selvbeherskelse
 • kan ikke regulere dine egne følelser
 • kommer for tit til at ”please”, frem for at være ærlig
 • føler dig udnyttet
 •  kan ikke selv overkomme dine følelsesmæssige uhensigtsmæssige reaktioner

 

Når du har fået forløst dine traumer, kan du meget bedre arbejde på at udtrykke sunde grænser for mennesker i dit liv.
Du kan lære teknikker til at berolige dig selv og give dig selvomsorg, i stedet for at gå på kompromis med din behov.
Hvis du har en tendens til at dissociere kan du lære groundings teknikker, så du kan forblive nærværende på en sund måde.

Du er god nok, som du er.

Dine tanker, følelser, meninger og grænser betyder noget.

Under behandlingen skal du IKKE snakke en masse om dine traumer og dermed risikere at blive re-traumatiseret.

EMTR behandlingen gør brug af dine øjnes fantastiske visuelle evner og REM-søvnens helende egenskaber.

Er du usikker på om lige dine traumer kan forløses, og om du og jeg er det rigtige match, om kemien er tryg, kan du bestille en gratis forsamtale.

 

 

REGENERATIV TRAUMETERAPI
En nænsom metode med vægt på at undgå re-traumatisering, og som nænsomt skaber forbindelse mellem dit traumeområde og dine ressourcer. Du øger din stress-tolerance og kan slippe den store følsomhed du har haft.

 

DEEP PEAT er en forkortelse af Primal energi Activation and transcendence
Deep Peat er en transformerende behandling, som bearbejder polariteter.
Vi arbejder med en balancering mellem højre og venstre hjernehalvdel via billeder og sansninger i hhv. venstre og højre øje.
Ved hjælp af DP kan du frigøre dig fra mønstre, skyggesider, traumer, barrierer, projektioner, usunde overbevisninger og blokeringer. Deep Peat neutraliserer polariteter. Positive såvel som negative værdier nulstilles. Forskellen mellem fortid og fremtid bliver neutraliseret.

Eks. på Polariteter:
Kærlighed      –      Frihed
Liv      –      Død
Bevidst      –      Ubevidst
Nutid      –      Fremtid
Materialisme      –      Spiritualitet

 

TRE METODEN
Her lærer du selv at ryste traumerne af dig.
Dyr, især vilde dyr, er ofte udsat for traume, fx i form af livsfare, men de bliver ikke traumatiserede, fordi de ryster sig omgående efter chokket de har været udsat for. Vi mennesker kan gøre det samme. Ved at udføre 5 forskellige bioenergetiske øvelser, kan du lægge dig på gulvet og overlade til din krop selv at ryste. Bagefter føler du dig virkelig godt tilpas.

Vi kan sammen vælge den form der passer bedst til dig.
Men EMTR er den jeg har størst succes med, vurderet på både resultater og klienternes tilfredshed.