online coaching

FEED BACK PÅ ON-LINE COACHING
Kære Kirstine
Nu er der vist gået så lang tid, at min xxxxx-situation har stabiliseret sig i en sådan grad, at jeg kan informere dig om den (det er da i hvert fald ikke for tidligt).
Jeg har haft meget stor glæde af din hjælp. Jeg udviklede mig meget i den periode vi skrev sammen, og jeg kunne umuligt være kommet igennem det på en lige så “sund” måde alene.
Jeg tror at i forhold til at mødes med en psykolog, var det godt for mig at have alting på skrift. Også når jeg selv skulle forklare noget, tror jeg skriftsproget hjalp mig til at holde den røde tråd – bedre i hvert fald – end hvis jeg skulle have formuleret alt mundtligt.
Der sker nemlig ofte det for mig, at jeg bevæger mig ud af en – ofte mindre vigtig – association, og kan glemme at komme tilbage til “sagen”, hvilket meget ofte er nemmere at huske på skrift.
Desuden har jeg kunnet bruge din hjælp mere effektivt, tror jeg, idet jeg har kunnet læse mails’ne flere gange og brugt tid til at tænke over tingene og lang tid til forståelse af dem. Det ville have været sværere for mig at huske alting i en mundtlig samtale, og jeg ville sikkert blive lidt “stresset” over gerne at ville kunne suge alting til mig med det samme, samt en smule bange for at glemme noget af det sagte.
På denne måde tror jeg den skriftlige coaching-metode passede fint til mig (ikke mindst økonomisk!) For jeg ville hurtigt bruge meget tid på “ligegyldig” snak, og dermed “spilde tiden”, som kunne være brugt til det væsentlige – og måske endda forhindre mig selv i at nå dertil…!

Opdatering af hvordan situationen har udviklet sig

I hvert fald: Mange tak for hjælpen til kommunikationsproblemet, for now! Hvis “noget” flytter med har jeg jo heldigvis stadig din mailadresse 🙂
Det er ikke usandsynligt at jeg igen får brug for din hjælp til det ene eller det andet! Men i hvert fald: Mange tak for perfekt sparring, og hvad der føltes som direkte opbakning, for denne gang!
Mange gode hilsner
Xxxxxx Xxxxxxx