Grænser

DERFOR ER DET SVÆRT AT SÆTTE GRÆNSER

Det er noget de fleste mennesker bøvler med. Det at kunne få sagt fra og få det gjort i tide.
Der er mange gode grunde til at det er svært. Dels vil vi helst ikke risikere at gøre nogen kede af det eller vrede med en afvisning, eller risikere at blive misforstået som et egoistisk menneske.
Når den slags overvejelser kommer til at stå i vejen for, at vi varetager vores egne interesser og passer på os selv, er det ikke længere sundt.
Tit opdager vi det først når det er for sent. Vi har fået sagt ja til noget, som vi virkelig fortryder. Måske bliver vores venlighed endda misbrugt eller forsøgt misbrugt.

Krybdyrhjernen

Når vi kikker lidt dybere, end den almindelige sociale omgang, på hvorfor det er svært, dukker krybdyrhjernen og behovet for at tilhøre en gruppe op. Helt tilbage i den tid, hvor krybdyrhjernen var den eneste hjerne vi havde, havde den blandt andet til formål at sikre os overlevelse. Det var umuligt uden at være en del af en gruppe. Gruppefællesskabet var måden man fik beskyttelse mod andre klaner, rovdyr og hvad der ellers var af fjender. Der havde man del i et territorie.
I gruppen er der lederskab og hierarki, som bestemmer gruppens regler og værdier. Man skal naturligvis bidrage til gruppen, for at kunne nyde godt af dens beskyttelse.
Det er disse bidrag der trækker spor til den krybdyrhjerne, som vi fortsat har i dag. Vi har nyere og mere udviklede hjernedele, som ikke beskæftiger sig så meget med overlevelse. Alligevel aktiveres krybdyrhjernen ofte. Fx i forbindelse med vores tilhørsforhold.

Fællesskabet

I dag består vores grupper af: familien, jobbet, fritidsaktiviteterne, lokalsamfundet og mange flere. Vi risikerer ikke at blive ædt af en sulten løve, hvis vi siger nej til en urimelig anmodning. Angsten for at blive udstødt af fællesskabet og dermed komme i livsfare ligger alligevel aktivt i vores krybdyrhjerne. Det får os til at gøre ting for andre, selv om det ikke er godt for os selv.

Kroppens intelligens

Kroppen vil gerne samarbejde med os om at sætte grænser. Den mærker og ved hvornår dine grænser er truede og giver dig besked om det. Hvis du ikke hører/mærker det, er det måske fordi du er travlt optaget med at lytte til krybdyrhjernens lobbyister. De fortæller dig, at du kan da godt lige…..Bare denne gang……Det andet du skulle kan da også vente  osv. Den fortæller dig, at hvis du ikke gør det du bliver bedt om, urimeligt eller ej, kan du ryge ud af fællesskabet.
Måske hører du kroppens grænsesignaler, men vælger bevidst at ignorere det, fordi du har en dagsorden. En agenda som måske handler om at holde dig gode venner med en bestemt person. Måske er denne person din chef. Når du ignorerer kroppens signaler, underkender du dens intelligens. Du er på en rejse, hvor du vil komme til at fare vild og ende med at være alene eller med de forkerte allierede.

Din krop ved hvad der er bedst for dig

Hvis du er faret vild og ikke ved hvordan du kommer tilbage til den bedste ven du har gennem hele dit liv – din krop – kan du læse om hvordan du finder samme med kroppen igen, og dermed bliver god til at sætte grænser.
Det er blandt andet det ELSK DINE GRÆNSER handler om.